بازگشت به صفحه اصلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در راستای ارائه آموزش های لازم برای نسل جوان (کودکان ونوجوانان) معاونت حمل ونقل وترافیک با توجه به دستورالعمل وزارت کشور از سال 1381 طرح پلیس مدرسه را در مدارس ابتدایی وراهنمایی سطح شهر آغاز نموده است .


Previous Next

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
1- گذشت در رانندگی اولین قدم در نظم دادن به ترافیک است.
2- بچه ها همانند بهار زیبا هستند ، با عدم احتیاط در رانندگی بهار آنها را خزان نکنید.
3- رعایت حق تقدم عبور برابراست با احترام به حقوق دیگران

بازگشت به صفحه اصلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طبق آخرین اظهار نظر روانشناسان افرادی که مقرارت راهنمایی ورانندگی را زیر پا میگذارند از لحاظ روحی وروانی مشکل دارند .کسی که با سرعت غیر مجاز حرکت میکند نه تنها برای خودش بلکه برای دیگران نیز خطر ساز میشود .بنا براین چگونه باید رفتار کرد .

۱- با آرامش وبا برنامه ریزی از منزل خازج شوید .
۲- حتما قبل از حرکت خودرو را بازدید کنید وقبل از روشن نمودن خودرو ضمن بستن کمربند ایمنی آینه ها را نیز تنظیم کنید تا دید کور نداشته باشید .
۳- سعی کنید کمی زودتر از مبدا حرکت کنید وبدانید که احتمال اینکه در چنین روزهایی شما به گره های ترافیکی برخورد میکنید زیاد است بنابراین حتما باید با حوصله باشید وگرنه با یک حرکت اشتباه دیگران شما فشار خونتان افزایش میابد واین افزایش فشار خون باعث میشود که شما عکس العمل سریعتری داشته باشید .
4- رعایت فاصله را با خودروهای جلویی
5- طبق ماده ۱۴۹ قوانین راهنمایی ورانندگی شما درحین رانندگی حق صحبت کردن وآشامیدن وسیگار کشیدن ویا با گوشی موبایل حرف زدن ممنوع است ودر حین حرکت انجام دادن این رفتارهاتخلف محسوب میشود در ضمن حادثه ساز نیز میباشد .
6- سعی کنید مسیری را انتخاب کنید که بار ترافیکی آن سبکتر است .