بازگشت به صفحه اصلی

چگونه برانیم؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طبق آخرین اظهار نظر روانشناسان افرادی که مقرارت راهنمایی ورانندگی را زیر پا میگذارند از لحاظ روحی وروانی مشکل دارند .کسی که با سرعت غیر مجاز حرکت میکند نه تنها برای خودش بلکه برای دیگران نیز خطر ساز میشود .بنا براین چگونه باید رفتار کرد .

۱- با آرامش وبا برنامه ریزی از منزل خازج شوید .
۲- حتما قبل از حرکت خودرو را بازدید کنید وقبل از روشن نمودن خودرو ضمن بستن کمربند ایمنی آینه ها را نیز تنظیم کنید تا دید کور نداشته باشید .
۳- سعی کنید کمی زودتر از مبدا حرکت کنید وبدانید که احتمال اینکه در چنین روزهایی شما به گره های ترافیکی برخورد میکنید زیاد است بنابراین حتما باید با حوصله باشید وگرنه با یک حرکت اشتباه دیگران شما فشار خونتان افزایش میابد واین افزایش فشار خون باعث میشود که شما عکس العمل سریعتری داشته باشید .
4- رعایت فاصله را با خودروهای جلویی
5- طبق ماده ۱۴۹ قوانین راهنمایی ورانندگی شما درحین رانندگی حق صحبت کردن وآشامیدن وسیگار کشیدن ویا با گوشی موبایل حرف زدن ممنوع است ودر حین حرکت انجام دادن این رفتارهاتخلف محسوب میشود در ضمن حادثه ساز نیز میباشد .
6- سعی کنید مسیری را انتخاب کنید که بار ترافیکی آن سبکتر است .