بازگشت به صفحه اصلی

خطر رانندگي در حال صحبت با تلفن همراه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

پژوهشگران آمريكايي مي‌گويند صحبت  كردن با تلفن همراه حتي  با گوشي  به اندازه مست پشت فرمان نشستن خطرناك است.

به گزارش رويترز محققان دانشگاه يوتا با استفاده از يك وسيله شبيه‌ساز رانندگي ميزان دقت چهل نفر داوطلب را هنگام رانندگي با حواس جمع،رانندگي ضمن صحبت با تلفن همراه با يا بدون ابزارهاي "هندز- فري" و راننذگي هنگام مستي با ميزان 0.08 درصد الكل در خون – كه حد ميانگين قانوني  آن در آمريكاست- مقايسه كردند.

بررسي حالات مختلف مثل  ترمزكردن  يا سرعت راندن ماشين نشان داد كه رانندگي  ضمن صحبت با تلفن همراه – چه هنگام در دست داشتن آن و چه هنگام استفاده از گوشي - به همان اندازه رانندگي در حالت مستي  باعث اختلال دقت و توجه راننده مي‌شود.

فرانك دروز استاديار روانشناسي دانشگاه يوتا  و يكي از اين پژوهشگران مي‌گويد:" استفاده‌كنندگان از تلفن‌هاي همراه مانند كساني كه مشروبات الكلي مي‌نوشند باور ندارند كه اين كار باعث پرت شدن حواسشان مي‌شود"